top of page

PRIJAVA ISPITA

Prijave ispita se primaju najkasnije do 8 dana pre zakazanog termina za polaganje ispita.

Teorijski ispit se prijavljuje po završenoj teorijskoj obuci.
Praktični ispit se prijavljuje po završenoj praktičnoj obuci, položenom ispitu iz prve pomoći i navršenih 17 godina.

Teorijski deo ispita se polaže u prostorijama naše auto škole, a  praktični deo ispita na poligonu naše škole.

Poligon se nalazi na Parkingu Arena sa južne strane, na adresi Arsenija Čarnojevića br.58, Novi Beograd.

TERMINI ISPITA

Termine za polaganje definiše i zakazuje MUP Srbije. Termin ispita određuje se na osnovu spiska kandidata, koji su se u auto školi prijavili za polaganje  određenog ispita (test ili vožnja).

 

Uz prijavu za polaganje podnosi se dokaz o uplati troškova koje kandidat plaća Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Termini ispita su:

Ispiti

Termin

Termin

Test

Vožnja

05.04.

13.04.

29.04.

18.04.

PRAKTIČNI ISPIT

ISPITNE TRASE

Ovde se možete upoznati sa trasama (rutama) koje su predviđene za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita.

 

Detaljan opis trasa možete pogledati u ponuđenim dokumentima.:

TEORIJA - ISPITNA PITANJA

bottom of page