top of page

6 KORAKA DO DOZVOLE

Korak 1

TEORIJSKA OBUKA:  Teorijska nastava se odvija u prostorijama auto škole, tri puta nedeljno u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima.

Nastava traje 40 časova. Prisustvo je obavezno na svim časovima. Kandidat dnevno može da ima najviše tri časa.

Kandidat mora da ima navršenih 16 godina i važeću ličnu kartu na svakom času.

Auto skola, obuka vozaca, autoskola novi beograd, auto skola novi beograd, auto skola beograd cene
Auto skola, obuka vozaca, autoskola novi beograd, auto skola novi beograd, auto skola beograd cene

Korak 2

TEORIJSKI ISPIT: Kandidat se prijavljuje za polaganje teorijskog ispita posle završene teorijske obuke. Termine polaganja auto škola dobija od MUP-a.

Ispit se polaže na kompjuteru pred ispitnom komisijom.

Ceo tok ispita se snima audio I video sistemima, jer je po zakonu tako određeno. Po završenom testu, kandidat odmah saznaje rezultat.

Položen teorijski ispit važi godinu dana.

Lična karta je obavezna. Na ispit se mora doći pristojno.

Korak 3

LEKARSKO UVERENJE: Lekarsko uverenje je neophodno za praktičnu obuku.

Naši kandidati imaju gratis . Posle položenog teorijskog ispita, . Potvrdu o lekarskom uverenju potrebno je priložiti u auto školu.

Lekarsko uverenje se izdaje uz ličnu kartu.

Auto skola, obuka vozaca, autoskola novi beograd, auto skola novi beograd, auto skola beograd cene
Auto skola, obuka vozaca, autoskola novi beograd, auto skola novi beograd, auto skola beograd cene

Korak 4

PRAKTIČNA OBUKA sadrži 40 moto časova. Sastoji se od poligonskih radnji, vožnje u ulicama slabog, srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja. Takođe se vozi u noćnim uslovima i van naselja. Postoji 12 časova obaveznih tema, ostalih 28 časova se izvode po planu instruktora, a na osnovu njegovog mišljenja za svakog kandidata posebno. Časovi se zakazuju isključivo

U toku jednog dana možete voziti najviše 2 časa.

Korak 5

PRVA POMOĆ: Posle završene praktične obuke, polažete prvu pomoć, koja je uslov da izađete na praktični ispit.

Obuka iz prve pomoći sastoji se od 8 časova, posle polažete ispit.

Lična karta je obavezna za obuku i polaganje prve pomoći.

Auto skola, obuka vozaca, autoskola novi beograd, auto skola novi beograd, auto skola beograd cene
Auto skola, obuka vozaca, autoskola novi beograd, auto skola novi beograd, auto skola beograd cene

Korak 6

PRAKTIČNI ISPIT:

Praktični ispit se sastoji iz dva dela:

  1. Poligonske radnje

(Izvode se na poligonu auto škole)

  1. Gradska vožnja

(Izvodi se po trasi koju putem kompjutera MUP-ov program sam bira. Svaka škola mora imati najmanje 15 trasa, koje su odobrene od strane MUP-a.

Praktični ispit ne može trajati kraće od 30 minuta.

Lična karta je obavezna.

Na ispit se mora doći pristojno odeven.

bottom of page